Dopravní stavby DS DUMA s.r.o. | Znojmo

Služby

Dopravní stavby


Provádíme kompletní dodávku komunikací a zpevněných ploch. Zemní práce pro výstavbu komunikací, parkovišť, zpevněných ploch. Výstavba a rekonstrukce pozemních komunikací. Výstavbu a rekonstrukce vodohospodářských staveb.

Inženýrské sítě

Inženýrské stavby

Provádění inženýrských sítí včetně rekonstrukcí a oprav stávajících staveb. Vodohospodářské stavby.

Inženýrské sítě

Pozemní komunikace

Kompletní výstavba a opravy městských a obecních komunikací a chodníků včetně zemních prací.

Inženýrské sítě

Zemní práce

Provádíme kompletní zemní práce. Terénní úpravy ploch, zhotovení základových desek a další.

Kompletní realizace

Nabízíme kompletní realizaci dopravních staveb - návrhy, realizace, dodání materiálů. Pro výstavbu používáme moderní technologie a prověřené postupy.

Dopravní stavby

  • Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí
  • Stavby pozemních komunikací, příjezdových cest, chodníků
  • Stavby zpevněných ploch a parkovišť
  • Terénní úpravy ploch
  • Zhotovení podkladních vrstev
  • Pokládky finálních povrchů
  • Pokládka živičných směsí
  • Zhotovení základových desek
  • Vodohospodářské stavby
Dopravní stavby